ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α. / ΚΙΡΟΜΥΤΗΣ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου κλειστού Γυμναστηρίου (χωρητικότητα 2.500 θέσεις θεατών).
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.     
μελέτη: 2003
συνεργάτες: Εμβάτης Μελετητική