ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α. / ΜΕΣΑΪΚΟΣ ΑΤΕ- ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου κλειστού στίβου (λυόμενος στίβος 200 μ., 6 διαδρομές, αποδυτήρια, προπονητήριο, αίθουσα βαρών, εξυπητερήσεις τύπου, κερκίδες 2.600 θεατών). 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2003
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Α. Σκούρα, Β. Κάμαρης