ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου κολυμβητηρίου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του αθλητικού κέντρου.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.     
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Β. Κάμαρης, Εμβάτης Μελετητική