ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Μελέτη για την καταστκευή του στεγάστρου των κερκίδων επισήμων και της διαρρύθμισης των βοηθητικών χώρων του σταδίου.
 
μελέτη: 2008 / κατασκευή: 2008
συνεργάτες: F. Pagani, Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης