ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ / ΓΕΩΓΕΝΝΕΣΙΣ ΑΤΕ
Μελέτη αναψυκτηρίου για την εξυπηρέτηση του γειτονικού ανοικτού κολυμβητηρίου και της μαρίνας σκαφών του Δήμου Αλίμου.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Μ. Τζώρα, Ι. Καρύδης