ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ- ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 25, ΑΘΗΝΑ
Μελέτη διαρρύθμισης υπάρχοντος καταστήματος σε καφέ - μπάρ.
μελέτη: 1999 / κατασκευή: 2000
συνεργάτες: Β. Τεκτονίδης